Cảm biến thông minh

Showing all 14 results

Cảm biến thông minh: cảm biến cửa, cảm biến chuyển động giúp nhận dạng các chuyển động và bất thường xảy ra ngay tại nhà để tự điều chỉnh và kịp thời gửi thông báo tới bạn.

300,000 350,000 
300,000 350,000 
350,000 400,000 
400,000 600,000 
550,000 600,000 
600,000 
700,000 800,000 
700,000 
-9%

Cảm biến thông minh

Cảm biến cửa VCONNEX

850,000  770,000 
-7%

Cảm biến thông minh

Cảm biến chuyển động VCONNEX

950,000  880,000 

Cảm biến thông minh

Cảm Biến Cửa Thông Minh FPT

890,000 990,000 

Cảm biến thông minh

Cảm Biến Chuyển Động FPT

890,000 990,000 
1,200,000 1,800,000 
1,560,000 
Contact Me on Zalo
Call