Đèn đường năng lượng mặt trời ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
2,850,000 7,875,000 
1,650,000 1,900,000 
1,550,000 
1,350,000 
ĐÈN UFO (TRÒN) NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
1,550,000 
1,350,000 
1,300,000 
1,150,000 
950,000 
900,000 
ĐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CAO CẤP TRỤ ĐÈN CÁC LOẠI